Source: Mariusz Niesobski`s Herbarz (rodzin i rodow polskich)